קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת כ"ג כסלו תשפ"ב | 27 נובמבר 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית, שירים, תפילות ותהילים, קריאת תפילות, תפילות ימים נוראים, בהברה אשכנזית, יום כיפור, נעילה, הרב אהרן פרנקל - תפילת נעילה

  • שם הרב: הרב אהרן פרנקל
  • אורך השיעור: 60 דקות
  • תאריך השיעור: א' תמוז, תשע'ד
  • שפת השיעור: עברית
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:05 אשרי ובא לציון
  00:01:08 קדיש
  00:04:52 חזרת הש"ץ,ברכת אבות.
  00:08:08 מסוד חכמים ונבונים
  00:09:09 זכרינו לחיים
  00:09:53 ברכת מחיה מתים
  00:10:57 מי כמוך
  00:11:37 ימלוך ד'
  00:11:54 שמע נא סלח נא
  00:12:22 קדושה
  00:15:50 לדור ודור נגיד גדלך
  00:16:08 חמול על מעשיך
  00:16:34 באין מליץ יושר
  00:16:52 עוד יזכור לנו
  00:17:21 ובכן יתקדש
  00:17:42 ובכן תן פחדך
  00:18:25 ובכן תן כבוד
  00:19:48 קדוש אתה
  00:20:25 אתה בחרתנו
  00:21:11 יעלה ויבוא
  00:22:19 פתח לנו שער
  00:23:57 קל הורית, ד' ד'
  00:25:25 ומי יעמוד, קל מלך
  00:26:48 מרובים לנו ,קל מלך
  00:27:48 ידך פשוט,קל מלך
  00:29:00 זכור ברית
  00:30:14 אנקת מסלדיך
  00:32:00 ישמענו סלחתי, קל מלך
  00:33:44 יג מדות
  00:34:26 אזכרה אלוקים ואהמיה
  00:38:30 רחם נא קהל עדת ישורון
  00:39:57 סלח לנו מחל לנו כי אנו עמך
  00:41:25 אנא תבוא לפניך
  00:41:46 אשמנו בגדנו,
  00:43:05 אתה נותן יד
  00:44:20 אתה הבדלת
  00:46:26 מחול לעונותינו
  00:47:12 קדשינו
  00:48:26 רצה
  00:49:10 מודים
  00:49:50 ועל כולם
  00:50:04 אבינו מלכינו זכור רחמיך
  00:51:42 וכל החיים
  00:52:06 שים שלום
  00:53:00 בספר חיים
  00:54:02 אבינו מלכינו
  00:57:08 שמע ישראל
  00:57:21 ברוך שם כבוד
  00:57:47 ד' הוא האלוקים
  00:58:34 קדיש
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור