קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שלישי כ"ו כסלו תשפ"ב | 30 נובמבר 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית, שירים, תפילות ותהילים, קריאת תפילות, תפילות ימים נוראים, בהברה אשכנזית, יום כיפור, תפילת שחרית, הרב אהרן פרנקל - שחרית ליום כיפור

  • שם הרב: הרב אהרן פרנקל
  • אורך השיעור: 97 דקות
  • תאריך השיעור: א' תמוז, תשע'ד
  • שפת השיעור: עברית
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:05 המלך
  00:03:31 ובמקהלות
  00:04:49 ישתבח
  00:06:18 קדיש
  00:09:38 ברכו
  00:10:06 וכולם פותחים
  00:12:10 אור חדש
  00:12:50 וקרבתנו לשמך
  00:13:30 אלוקיכם אמת
  00:15:56 חזרת השץ ברכת האבות
  00:18:34 מסוד חכמים
  00:24:15 זכרינו לחים
  00:25:15 ברכת מחיה מתים
  00:26:40 עד יום מותו
  00:27:30 מי כמוך
  00:32:32 היום יכתב בספר
  00:33:50 אמרו לאלוקים
  00:43:40 ובכן גדולים מעשה אלוקינו
  00:45:35 אבל מעשה אלוקינו
  00:46:00 ובכן לנורא
  00:48:20 ובכן תנו עוז
  00:49:58 האדרת והאמונה
  00:54:36 ליושב תהילות
  00:55:55 לקל עורך דין
  01:00:08 קדושה
  01:06:17 לדור ודור
  01:06:40 חמול
  01:07:19 באין מליץ יושר
  01:07:45 עוד יזכור לנו
  01:08:20 ובכן יתקדש
  01:09:55 ובכן תן כבוד
  01:10:39 ובכן צדיקים
  01:11:50 קדוש אתה
  01:12:30 אתה בחרתנו
  01:12:35 יעלה ויבוא
  01:15:04 אל נא תשת עלינו חטאת
  01:15:48 שמע קולינו
  01:17:45 אנו עמך ואתה אלוקינו
  01:19:23 אנא תבוא לפניך
  01:19:50 אשמנו
  01:21:11 שמך מעולם עובר על פשע
  01:22:06 על חטא
  01:25:02 מחול לעונותינו
  01:25:43 קדשינו
  01:26:52 רצה
  01:27:38 מודים
  01:28:09 ועל כולם
  01:28:28 אבינו מלכינו
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור