קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום שני ב' טבת תשפ"ב | 06 דצמבר 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית, שירים, תפילות ותהילים, קריאת תפילות, תפילות ימים נוראים, בהברה ספרדית מפי הרב יהודה סאלם, יום כיפור

  • כותרת השיעור: 01 ערבית, יום כיפור
  • מועד: יום כיפור
  • שם הרב: הרב יהודה סאלם
  • אורך השיעור: 112 דקות
  • תאריך השיעור: כא' אלול, תשע'ג
  • שפת השיעור: עברית
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:00 "לך ק-לי תשוקתי"-כמה מנגינות
  00:01:01 עננו אבינו עננו
  00:01:10 אלוקינו שבשמים
  00:01:20 וידוי
  00:01:30 אדיר ונאור בורא דוק וחלד
  00:01:36 קדיש -תענו ותעתרו
  00:01:41 מזמורי תהלים שלאחר הקדיש
  00:01:45 תפילת הפרנסה
  00:01:46 קדיש -וברכו-ועלינו לשבח
  00:01:49 יגדל אלוקים חי
  00:17:30 שמע קולי אשר ישמע בקולות
  00:21:25 "כל נדרי"
  00:23:00 ענה עני שפל כל השפלים
  00:28:00 ברכת שהחיינו -וימלוך
  00:29:30 מזמור לדוד
  00:32:00 שובה ה'
  00:32:38 "והוא רחום יכפר עוון"
  00:33:00 "ברכו"
  00:34:55 קריאת שמע
  00:39:28 ואמונה כל זאת
  00:40:39 ראו בנים את גבורתו
  00:42:01 השכיבנו אבינו לשלום
  00:43:58 כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם וכו'
  00:44:00 יהי שם -וקדיש
  00:45:35 פתיחה לסליחות- תפילה לדוד
  00:49:00 א-ל מלך יושב על כסא רחמים
  00:52:00 רחמנא אדכר לן קימיה
  00:58:42 קבלת עול מלכות שמיים
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור