קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת כ"ג כסלו תשפ"ב | 27 נובמבר 2021
חיפוש קולי
 • נתיב: עברית, שירים, תפילות ותהילים, קריאת תפילות, תפילות ימים נוראים, בהברה ספרדית מפי הרב יהודה סאלם, יום כיפור

  • כותרת השיעור: 02 שחרית, יום כיפור
  • מועד: יום כיפור
  • שם הרב: הרב יהודה סאלם
  • אורך השיעור: 132 דקות
  • תאריך השיעור: כא' אלול, תשע'ג
  • שפת השיעור: עברית
  לדף הרב כתוב לנו משוב
  עריכת שיעור
  שותפות בהחזקת התורה
  דלג
  דווח על איכות שמע השיעור:
  שיעור שמצא חן בעיני
  הורד שיעור קודם שיעור הבא תיקייה נוכחית כל שיעורי הרב
  תאור מפורט של תוכן השיעור
  00:00:00 שעה ודקות] על חטא שחטאנו לפניך
  00:00:00 כי לה' המלוכה ומושל בגויים
  00:00:39 נשמת כל חי תברך את שמך ה' אלוקינו
  00:01:14 מודים
  00:01:15 ברכת כהנים
  00:01:19 אבינו מלכנו
  00:01:22 יהי שם -וקדיש
  00:01:23 פתיחה לסליחות
  00:01:29 רחמנא אידכר לן
  00:01:37 קבלת עול מלכות שמים
  00:01:50 אלוקינו שבשמים
  00:01:57 קדיש
  00:02:01 פיוטים לפני הוצאת ספר תורה
  00:06:08 שוועת עניים אתה תשמע צעקת הדל
  00:07:15 ישתבח
  00:08:30 שיר המעלות ממעמקים
  00:09:26 קדיש --וברכו
  00:11:20 יוצר אור
  00:13:26 א-ל אדון על כל המעשים-2 מנגינות
  00:15:35 שמך ותתברך
  00:18:04 לא-ל ברוך נעימות יתנו
  00:18:58 אהבת עולם
  00:21:17 קריאת שמע
  00:24:50 ויציב ונכון
  00:26:07 עזרת אבותינו
  00:28:20 תהילות
  00:29:09 תחילת חזרת הש"ץ לשחרית -ופיוט ה' שמעתי שמעך יראתי
  00:31:01 סדר קדושה לר' יהודה-וקדושה
  00:46:19 סדר ווידוי הגדול
  תגיות השיעור
  הנושאים המטופלים בשיעור
  מראי מקומות המוזכרים בשיעור