קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ג כסלו תשפ"ג | 07 דצמבר 2022
 • שידורים חיים
  רענן

  הורד
  סוג השיעורשם הרבשעת התחלהשפה
  התחל את יומך בדרך התורה, מנצ'סטר - ברוטון פארק- רבנים שונים11:18אנגליתהתחל יומך בדרך התורה ,התחל יומך בדרך התורה - מנצ'סטר ,התחל את יומך בדרך התורה, מנצ'סטר - רבנים שונים
  הרב אלימלך בידרמן11:16עבריתמוסר וחסידות ,הרב אלימלך בידרמן - שיעורים ושיחות בעברית ,מסרים קצרים לפרשת שבוע
  הרב עמרם גרויז - נייטרא11:16עבריתמוסר וחסידות ,שיעורים ושיחות בחסידות ,האדמור מנייטרא בית שמש
  הרב מרדכי בן סעדון11:16רבנים נוספים ,עברית ,הרב מרדכי בן סעדון ,ספר חוק לישראל
  הרב הרשל רייצר11:15אידישגמרא ומשנה ,שיעורים בדף היומי ,הרב הרשל רייצר - דף היומי
  הרב ישי יפת11:14עבריתרבנים נוספים ,עברית ,הרב ישי יפת ,גמרא
  הרב שלמה רייזנר11:14אידישגמרא ומשנה ,שיעורים בדף היומי ,הרב שלמה רייזנר - דף היומי
  הרב חיים שטארק11:11אידישגמרא ומשנה ,שיעורים ומפרשים בגמרא, תלמוד בבלי ,הרב חיים שטארק - גמרא בעיון
  הרב שמחה בונים גרוס11:11עבריתגמרא ומשנה ,הרב שמחה בונים גרוס - גמרא בעיון ,מסכת סוכה
  התחל את יומך בדרך התורה, לונדון גולדרס גרין11:10אנגליתהתחל יומך בדרך התורה ,התחל את יומך בדרך התורה, לונדון ,דרשו הלכה
  הרב חיים קלופט11:08עבריתמוסר וחסידות ,ספר נפש החיים ,מכולל עטרת שלמה קרית ספר
  הרב אליעזר גרוסמן 11:06עבריתלתנ"ך, פרשה ומועדים ,שיעורים ושיחות בפרשת השבוע ומועדים ,הרב אליעזר גרוסמן
  הרב אריאל הדאיה11:01עבריתגמרא ומשנה ,שיעורים בגמרא ,הרב אריאל הדאיה - גמרא
  הרב אליקים גלניר10:59עבריתגמרא ומשנה ,שיעורים בדף היומי ,הרב אליקים גלניר - דף היומי
  הרב לוי יצחק רפפורט10:51עבריתגמרא ומשנה ,מסכת נדה ,כתמים
  הרב יצחק בלעדי10:48עבריתגמרא ומשנה ,תלמוד ירושלמי ,הרב יצחק בעלדי - ירושלמי
  הרב בועז שלום10:41עבריתמוסר וחסידות ,שיעורים ממדרשת בית אליהו ,ספר דעת תבונות
  הרב גדליה לין10:40אידישרבנים נוספים ,אידיש ,הרב גדליה לין ,גמרא ירושלמי ,סדר מועד ,שבת
  כולל זכרון שלמה קרית ספר10:26עבריתשיעורי ישיבות ,שיעורים במסגרת כולל לבעלי בתים בוקר ,ספר דורש ציון
  הרב אברהם וייס09:39אנגליתגמרא ומשנה ,שיעורים בדף היומי ,הרב אברהם וייס
  הרב חיים ישראל שפירא09:24עבריתשיעורי ישיבות ,שיעורים בבקיאות ,הרב חיים ישראל שפירא