קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ג' תמוז תשפ"ב | 02 יולי 2022
 • משניות

  סדר זרעים, מסכת ברכות, פרק א
  סדר מסכת פרק סוג הלימוד
  • Barnett
  • 3 שיעורים
   (פרק א משנה א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוים, הרב אברהם יעקב
  • 5 שיעורים
   (פרק א משנה א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ויינברג, הרב שמחה
  • ברכות פרק א
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סאלאווייצ'יק, הרב יעקב מתתיהו הלוי
  • 5 שיעורים
   (ברכות פרק א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב שמואל דוד
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • קופשיץ, הרב נחום
  • 3 שיעורים
   (ברכות פרק א משנה א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • 5 שיעורים
   (פרק א משנה א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  משניות בניגון ושיעורים שונים במשניות