לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"ד | 29 פברואר 2024
 • פרשת השבוע

  חומש שמות - פרשת כי תשא
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • 84 שיעורים
   (יום ב’ פרשת כי תשא י"ג אד"א תשע"ט • הילולת האמרי סופר מערלוי זי"ע > להתענות לִפְנֵיהֶם דפורים קטן > מזבח הקטורת בסוף הפרשה {ד’} > עַנְוָותְךָ בלוחות לאחר החטא > שבר הלוחות לבטל המְמֻצָּע, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב אשר
  • 3 שיעורים
   (כי תשא תשנז איסור בשר בחלב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אוהבי תורתך, ישיבת
  • פרשת כי תשא מוקצה מחמת גזירה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • האדמו"ר מפיטסבורג
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אבוהב, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (בענין חרוט על הלוחות תשפ"ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל
  • 13 שיעורים
   (כי תשא תשלב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אונגוואר ארה''ב,
  • 2 שיעורים
   (יום ה פרשת כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנר זצל, הרב גד גודל
  • 5 שיעורים
   (שמות 08 כי תשא תשמד, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלטמן, הרב יוסף מאיר
  • 4 שיעורים
   (בעברית כי תשא ערב בפורים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אללעך, הרב אלעזר
  • החילוק בין לוחות ראשונו ללוחות שניות
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אללעך, הרבנית חיה
  • 2 שיעורים
   (פרשת כי תשא תשפ''ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלתר, הרב אברהם מרדכי
  • 4 שיעורים
   (שפת אמת פרה תרל"ה ד"ה מה שקבעו יידיש , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלתר, הרב דניאל חיים
  • 8 שיעורים
   (מפרק ל"א עד פרק ל"ב פסוק ט"ו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אפל, הרב בן ציון
  • 8 שיעורים
   (כי תשא פרה תשס''ט, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארלנגר, הרב יצחק משה
  • 12 שיעורים
   (רעוא דרעוין פרשת כי תשא שבת פרה תשעז בבית שמש, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארנסטר, הרב זאב
  • 5 שיעורים
   (פרשת כי תשא תשע"ט, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארנפלד, הרב שלום אהרן
  • 5 שיעורים
   (אידיש לפני המשכת הנהגת שלש עשרה מידות של רחמים הוכרח משה רבינו להשיג דרגה הכי גבוה בנבואה נוראות שכר הבטחון, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • באידיש, אור החיים
  • 3 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בורשטין שליטא
  • 2 שיעורים
   (9 כי תשא 2, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ביאלא
  • 12 שיעורים
   (חזרה סעודה ג כי תשא פרה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 43 שיעורים
   (ליל שישי פרשת כי תשא פרשת פרה הילולת בעל הנועם אלימלך זיע''א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרב חיים יוסף
  • 2 שיעורים
   (כי תשא פרה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרבנית רבקה
  • יום חמישי ט"ז אדר תש"פ
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בית המדרש בעלז
  • פרשת כי תשא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלוי, הרב דוד משה
  • די חשיבות פון לימוד התורה שבת נאך מיטאג – כינוס חבורות בחורים דחסידי לעלוב, בת עין פרשת כי תשא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בעלזא
  • 2 שיעורים
  • הצג שיעורים
  • בעלזא, תלמודו בידו
  • 7 שיעורים
   (1כי תשא ראשון, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 4 שיעורים
   (ענינא דיומא פרשת כי תשא ה'תשפ: פרשת פרה טהרה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בקרמן, הרב אברהם בן ציון
  • 2 שיעורים
   (פרשת כי תשא בענין איסור מנין בני ישראל, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברוורמן, הרב משה
  • 5 שיעורים
   (הרוצה לטעות יבוא ויטעה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  הצג עוד