קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"א | 04 מרץ 2021
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע כי תשא

  הסתר/הצג פרשות
  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים
  אורך השיעור:
  הקש נושא בפרשה או שם רב:
  או בחר נושא מהרשימה:


  למשחק טריוויה על הפרשה
  • Chumash, Rav Pam
  • 9 שיעורים
   (T504 pora ki sisa 5759, ועוד...)
  • Eckshtein
  • 3 שיעורים
  • Freedman, Rav Eliezer Dovid
  • א כי תשא
  • Katz (Serdehell), Rav Chaim Leib
  • Katz, Harav Daniel
  • כי תשא שעור א
  • Medrash, Belzer Bais
  • פרשת כי תשא
  • M'Peshvorsk, Rav Yankele
  • 2 שיעורים
   (5740 KiSisa, ועוד...)
  • Rosenbaum
  • 5 שיעורים
  • Shabbos, לקראת שבת Likrass
  • 11 שיעורים
   (הרב גבריאל רויד ליל שישי כי תשא, ועוד...)
  • Shick, Rav Eliezer Sholoim
  • 11 שיעורים
   (Ki Sisa 5760, ועוד...)
  • Steinwurzel, Rav Avraham Chaim
  • 5 שיעורים
   (כי תשא פרה, ועוד...)
  • אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל
  • 13 שיעורים
   (כי תשא תשלב, ועוד...)
  • אייזנר זצל, הרב גודל
  • 5 שיעורים
   (שמות 08 כי תשא תשמד, ועוד...)
  • אלטמן, הרב יוסף מאיר
  • 4 שיעורים
   (בעברית כי תשא ערב בפורים, ועוד...)
  • אללעך, הרבנית חיה
  • כי תשא תשפא
  • אפל, הרב בן ציון
  • 3 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • ארלנגר, הרב יצחק משה
  • 7 שיעורים
   (רעוא דרעוין פרשת כי תשא שבת פרה תשעז בבית שמש, ועוד...)
  • באידיש, אור החיים
  • 3 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • בורשטין שליטא
  • 2 שיעורים
   (9 כי תשא 2, ועוד...)
  • ביאלא
  • 12 שיעורים
   (חזרה סעודה ג כי תשא פרה, ועוד...)
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 15 שיעורים
   (כי תשא הכנה לשבת פרה, ועוד...)
  • בידרמן, הרב חיים יוסף
  • 2 שיעורים
   (כי תשא פרה, ועוד...)
  • בלום, הרב משה אליעזר
  • כי תשא
  • בעלז
  • 2 שיעורים
  • בעלסקי, הרב דניאל
  • 2 שיעורים
   (ענינא דיומא פרשת כי תשא ה'תשפ: פרשת פרה טהרה, ועוד...)
  • ברוורמן, הרב משה
  • 4 שיעורים
   (אדם נברא יחידי ישיבת שערי חכמה כי תשא , ועוד...)
  • ברעוודה, הרב שלמה זצ"ל
  • 4 שיעורים
   (פרשת כי תשא פורים ענין מוקפין חומה ציון אין דורש לה חלק א 1, ועוד...)
  • ברק, ישיבת מנחת יצחק בני
  • 3 שיעורים
   (כי תשא, ועוד...)
  • גולדרינג, הרב דב
  • הלכות פסח
  • גוסטמן, הרב ישראל זצל
  • 2 שיעורים
   (46 פרשת כי תשא אדם מועד לעולם שעור ו תשלח 1, ועוד...)
  הצג עוד