קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום ראשון י"א חשון תשפ"ב | 17 אוקטובר 2021
חיפוש קולי
 • פרשת השבוע וירא

  הסתר/הצג פרשות
  בראשית
  שמות
  ויקרא
  במדבר
  דברים
  אורך השיעור:
  הקש נושא בפרשה או שם רב:
  או בחר נושא מהרשימה:


  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • 74 שיעורים
   ( יום ד' וירא תשפ''א הילולת ה‘אהבת שלום‘ הרה“ק רבי מנחם מנדל בן הרה“ק רבי יעקב קאפל זי“ע, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב אשר
  • 4 שיעורים
   (זריזין מקדימין למצוות, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Biberfeld
  • 3 שיעורים
   (וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Chumash, Rav Pam
  • 11 שיעורים
   (T145 VAYERA 5746, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Eckshtein
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Freedman, Rav Eliezer Dovid
  • א וירא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Katz (Serdehell), Rav Chaim Leib
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Katz, Harav Daniel
  • 4 שיעורים
   (זרע שמשון וירא שיעור ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • M'Peshvorsk, Rav Yankele
  • 2 שיעורים
   (5741 Vayeira, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Rosenbaum
  • 4 שיעורים
   (וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Shabbos, לקראת שבת Likrass
  • 11 שיעורים
   (הרב מרדכי ליטווין ליל שישי וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Shick, Rav Eliezer Sholoim
  • 8 שיעורים
   (Vayera 5768, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Steinwurzel, Rav Avraham Chaim
  • 4 שיעורים
   (וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבוהב, הרב אברהם
  • וירא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל
  • 14 שיעורים
   (וירא תשלא2, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנבך, הרב דוד
  • 4 שיעורים
   (פרשת וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנר זצל, הרב גודל
  • 6 שיעורים
   (בראשית וירא תשמב 2, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אירגון שיעורי תורה
  • פרשת וירא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלטמן, הרב יוסף מאיר
  • 4 שיעורים
   (וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אללעך, הרב אלעזר
  • כי אמרתי עולם חסד יבנה לעומת סדום ויד עני ואביון לא החזיקה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אללעך, הרבנית חיה
  • פרשת וירא תשפא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אפל, הרב בן ציון
  • 6 שיעורים
   (פרי הארץ וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארלנגר, הרב אברהם זצ"ל
  • Inviting Guests Vayera
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ארלנגר, הרב יצחק משה
  • 12 שיעורים
   (רעוא דרעוין וירא תשסט במונטריאל , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארלנגר, הרב מנחם
  • 3 שיעורים
   (פרשת וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • באידיש, אור החיים
  • 5 שיעורים
   (וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ביאלא
  • 5 שיעורים
   (וירא סעודה ג, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 26 שיעורים
   (ליל שישי וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרב חיים יוסף
  • 4 שיעורים
   (וירא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בלוי, הרב דוד משה
  • די בענקשאפט פון עקידת יצחק – א ווארט אוף שבת וירא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  הצג עוד