קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
שבת ג' תמוז תשפ"ב | 02 יולי 2022
 • פרשת השבוע

  חומש במדבר - פרשת חוקת
  חומש: פרשה:
  אורך השיעור: הקש נושא או שם רב:
  בחר נושא:
  • רייזמאן, הרב מנשה ישראל
  • 86 שיעורים
   (יום ה' פרשת חוקת תשפ"א הלב שמחה, מי מריבה כשהנער 'קטן' רבו מלמדו 'ומכה' אותו כשהגדיל 'בדיבור' הוא מייסרו, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וייס, הרב אשר
  • 5 שיעורים
   (חוקת תשנט קברי צדיקים אם מטמאים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Biberfeld
  • 2 שיעורים
   (חוקת חוק בלי טעם, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Eckshtein
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Freedman, Rav Eliezer Dovid
  • 2 שיעורים
   (א חוקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Katz (Serdehell), Rav Chaim Leib
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Katz, Harav Daniel
  • 2 שיעורים
   (זרע שמשון חוקת אות ד שיעור א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Medrash, Belzer Bais
  • ליל שישי פרשת חוקת פרה אדומה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • Rosenbaum
  • 4 שיעורים
   (חוקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Shabbos, לקראת שבת Likrass
  • 11 שיעורים
   (הרב מרדכי יהודה פרידמן חקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Shick, Rav Eliezer Sholoim
  • 6 שיעורים
   (Chukas 5761, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • Steinwurzel, Rav Avraham Chaim
  • 3 שיעורים
   (חוקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אבוהב, הרב אברהם
  • חוקת
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זצ"ל
  • 8 שיעורים
   (חוקת תשלג, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנבך, הרב דוד
  • 2 שיעורים
   (חוקת 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנבך, הרב חיים רפאל
  • חוקת אור החיים
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אייזנר זצל, הרב גד גודל
  • 3 שיעורים
   (במדבר חקת תשמא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלטמן, הרב יוסף מאיר
  • 7 שיעורים
   (חוקת פרשת פרה אדומה, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אלתר, הרב דניאל חיים
  • תרל"ו
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • אפל, הרב בן ציון
  • 6 שיעורים
   (16 פרשת חוקת תש''פ , ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארלנגר, הרב אברהם זצ"ל
  • Chukas
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ארלנגר, הרב יצחק משה
  • 15 שיעורים
   (שיחה בענין יגיעת התורה בישיבת מאור התורה ליקוואוד פרשת חוקת תשעד, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ארנפלד, הרב מנדל
  • חוקת עמון ומואב טהרו בסיחון
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • באידיש, אור החיים
  • 6 שיעורים
   (חוקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ביאלא
  • 2 שיעורים
   (סעודה ג חוקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרב אלימלך
  • 75 שיעורים
   (ליל שישי פרשת חוקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרב חיים יוסף
  • 6 שיעורים
   (ליל שישי חוקת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בידרמן, הרבנית רבקה
  • יום שישי ב' תמוז תשע"ט פרשת חקת
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בייער, הרב בן ציון
  • 2 שיעורים
   (חוקת 1, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בלום, הרב משה אליעזר
  • פרשת חקת עט אפילו מצוות שכליים מקיימים מפני שהתורה אמרה
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  הצג עוד