לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי י"ג תשרי תשפ"ד | 28 ספטמבר 2023
 • הדף היומי

  סדר נשים, מסכת קידושין, דף מו


  בחר דף

  אורך שיעור  לשאלות טריוויה על הדף הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • אולמן, הרב אשר יעקב
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנשטיין, הרב ישעיה
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלישיב, הרב יוסף שלום זצ"ל
  • 3 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אריאלי, הרב אשר
  • 4 שיעורים
   (דף מו עא קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אמר רב בין ובין אביה יכולין לעכב, מסכת קידושין, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוים, הרב חיים אלחנן
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בינעט, הרב שלמה
  • מסכת קידושין דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלומנטל, הרב יצחק
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלומנטל, הרב שמשון
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלעדי, הרב יצחק
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בראך, הרב שמעון יואל
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גוטפרב, הרב מרדכי
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולדשטיין, הרב גדליה
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גיפס, הרב יצחק זלמן
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דייטש, הרב עמרם
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דנדרוביץ, הרב משה חיים
  • קידושין דף מו, ספר תלמוד בבלי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • דסקל, הרב יצחק בירך
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דף היומי - מאקווה
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הורביץ, הרב יהושע
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הורוביץ, הרב לעזער
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הלברשטם, הרב יוחנן
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • העכט, הרב ישי צבי
  • 4 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וינמן, הרב משה אליהו
  • מסכת קידושין דף מו בדין התקדשי בתמרה זו ובמקדש אחותו והמסתעף, ספר תלמוד בבלי
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • זוברמן, הרב משה
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • טאבאק, הרב שאול לייב
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יאווא, הרב אברהם שלמה
  • 4 שיעורים
   (דף מו, A, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לברון, הרב יצחק מרדכי
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לויפער, הרב אברהם
  • 2 שיעורים
   (מסכת קידושין דף מו עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לוריא, הרב שלמה
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לייפער, הרב דוד
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • סנה, הרב בן ציון
  • דף מו, מסכת קידושין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פאנעט, הרב יוסף
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פולק, הרב יצחק זעקל
  • דף מו, מסכת קידושין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פלדברנד, הרב מאיר
  • 3 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פעפער, הרב אברהם יואל
  • 3 שיעורים
   (קידושין מו ע''א, דף מו, עמוד א, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב שמואל דוד
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרישמן, הרב שלום
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • קארפ זצל, הרב אברהם
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קורפניה, הרב יהושע
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ראקוו, הרב ליפה
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוזנברג, הרב אריה
  • דף מו, מסכת קידושין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • רוטפלד, הרב מאיר
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רייזנר, הרב שלמה
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רייצר, הרב הרשל
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטיינוורצל, הרב אברהם חיים
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטראם, הרב יוסף נחום
  • דף מו, מסכת קידושין
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף מו, מסכת קידושין
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שנעק, הרב יונה
  • מסכת קידושין, דף מו
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שפירא, הרב שמואל אריה
  • 3 שיעורים
   (דף מו עא תוספוס אמר רב יוסף אי הכי, מסכת קידושין, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שפרן, הרב מנדל
  • 3 שיעורים
   (קידושין דף מו אמר רבא שמע מינה מדרבי אמי תלת, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שרייבר, הרב בונים
  • 2 שיעורים
   (דף מו, מסכת קידושין, ועוד...)
  • הצג שיעורים