לאתר החדש
קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום רביעי י"ח תמוז תשפ"ד | 24 יולי 2024
 • הדף היומי

  סדר נזיקין, מסכת בבא בתרא, דף כט


  בחר דף

  אורך שיעור  הסתר/הצג רשימת מסכתות למאגר שיעורי דף היומי לחץ כאן
  • אולמן, הרב אשר יעקב - רב שכונת רמת אברהם בית שמש
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אייזנשטיין, הרב ישעיה
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אללעך, הרב יענקעלע
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • אלתר, הרב דניאל חיים
  • 2 שיעורים
   (בבא בתרא דף כט, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • אריאלי, הרב אשר
  • 21 שיעורים
   (דף כט עב כי היכי דלדידכו לא הוי חזקה לעלמא נמי לא הוי חזקה, מסכת בבא בתרא, עמוד ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוים, הרב חיים אלחנן
  • 3 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בוים, הרב יחיאל
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בינעט, הרב שלמה
  • מסכת בבא בתרא דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • בלומנטל, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • בלעדי, הרב יצחק
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ברגמן, הרב דוד
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גוטפרב, הרב פנחס
  • 3 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • גולדשטיין, הרב גדליה
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • גיפס, הרב יצחק זלמן
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דייטש, הרב עמרם
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • דירנפלד, הרב אהרן
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דמן, הרב צבי ישי
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דנדרוביץ, הרב משה חיים
  • בבא בתרא דף כט, ספר תלמוד בבלי
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • דסקל, הרב יצחק בירך
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • דף היומי - מאקווה
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הורביץ, הרב יהושע
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • הלברשטם, הרב יוחנן
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • המבורגר, הרב משה
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • העכט, הרב ישי צבי
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • הרמן, הרב ישראל
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • וינמן, הרב משה אליהו
  • 2 שיעורים
   (מסכת בבא בתרא דף כט אכילת רצופין ואופני חזקה המועילים, ספר תלמוד בבלי, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • וסרמן, הרב אשר זליג
  • 21 שיעורים
   (בבא בתרא דף כט עב פלוגתת הרמבם והראבד בחזקה באכילת פירות, עמוד ב, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • ורזגר, הרב מאיר
  • 7 שיעורים
   (חזקת הבתים שיעור ו דף כט עמוד א דברי רבא בשיטת רבנן בטעם חזקת ג שנים ועד תלת שנין אדם מיזדהר בשטריה, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • טאבאק, הרב שאול לייב
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • יאווא, הרב אברהם שלמה
  • 5 שיעורים
   (דף כט, Chazurah, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • יפה, הרב עזריאל
  • 3 שיעורים
   (דף כט עמוד א, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • לוריא, הרב שלמה
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • לעווי, הרב יואל
  • בבא בתרא דף כט
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • מאיראוויטש, הרב עמרם
  • מסכת בבא בתרא דף כט Yiddish
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • מילר, הרב חיים פנחס
  • 16 שיעורים
   (בבא בתרא דף כט עמוד ב ורמי דרבא אדרבא ורמי דרב נחמן, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • סנה, הרב בן ציון
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • פולק, הרב יצחק זעקל
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • פינקל, הרב אליהו ברוך
  • 21 שיעורים
   (שיעור מה דף כט עא, מסכת בבא בתרא, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פלדברנד, הרב מאיר
  • 6 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרידמן, הרב שמואל דוד
  • 3 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרישוואסער, הרב שלמה
  • 2 שיעורים
   (דף כט, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • פרישמן, הרב שלום
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קארפ זצל, הרב אברהם
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • קליין, הרב פתחיה
  • דף כט אם יכולין להעיד קודם שיש להם נגיעה ואפשר שבעתיד יהיו נוגעין, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • ראקוו, הרב ליפה
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רוזנברג, הרב אריה
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • צפההורדהוסף לעגלה
  • רוזנברג, הרב משולם
  • 2 שיעורים
   (מסכת בבא בתרא, דף כט, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • רייזנר, הרב שלמה
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רייצר, הרב הרשל
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • רכניצר, הרב מאיר דוב
  • 51 שיעורים
   (שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטריה תרתי ותלת מיזדהר טפי לא מיזדהר, מסכת בבא בתרא, דף כט, עמוד א, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטארק, הרב אברהם שלמה
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטארק, הרב חיים
  • 16 שיעורים
   (בבא בתרא דף כט תוספות הני נוגעין בעדותן הן רבי עקיבא איגר אחרונים, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שטראם, הרב יוסף נחום
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שטרנבוך, הרב אלכסנדר
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שיין, הרב יוחנן
  • 3 שיעורים
   (בבא בתרא כט עמוד א בביאור דברי הראשונים שהזכירו ענין תקנו רבנן בחזקת ג שנים יא אלול עט קיבוץ ישיבה גדולה קרלין ביתר, דף כט, ועוד...)
  • הצג שיעורים
  • שמרלר, הרב חיים
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שמרלר, הרב טוביה
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שפיצר, הרב שלום דב
  • דף כט, מסכת בבא בתרא
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שפרן, הרב מנדל
  • מסכת בבא בתרא, דף כט
  • האזןהורדהוסף לעגלה
  • שרייבר, הרב בונים
  • 5 שיעורים
   (דף כט, אכלה חוץ מבית רובע וממשיך לדף ל, מסכת בבא בתרא, ועוד...)
  • הצג שיעורים