קול הלשון שיעורי תורה ברשת *6761 | 03-6171111
יום חמישי כ' אדר תשפ"א | 04 מרץ 2021
חיפוש קולי
 • מועד - פרשת פרה

  הסתר/הצג רשימת מועדים

  הקש נושא במועד: או בחר נושא מהרשימה:
  אורך השיעור:
   • אייזנבך, הרב חיים רפאל
   • 2 שיעורים
    (פרשת פרה באידיש, ועוד...)
   • אללעך, הרבנית חיה
   • פרשת פרה
   • אפל, הרב בן ציון
   • פרשת פרה
   • ארלנגר , הרב סנדר זצ"ל
   • פרשת פרה
   • בונקר, הרב פנחס דוד
   • שבת פרה
   • ביאלא
   • סעודה שלישית
   • בידרמן, הרב אלימלך
   • פרשת פרה
   • גולדרינג, הרב דב
   • הלכות פסח
   • גרוס, הרב נפתלי
   • הכנה לשבת פרה
   • גרוס, הרב שמחה בונים
   • פרשת פרה
   • גרוסמן, הרב חיים מאיר דוד הלוי
   • פרשת פרה
   • דירנפלד, הרב אהרון
   • 9 שיעורים
    (פרשת פרה מברכים חזק, ועוד...)
   • האגער, הרב שרגא
   • פרשת פרה
   • האדמו''ר מדינוב
   • 3 שיעורים
    (סעודה שלישית במעלת התמימות פרשת תשא פרה תשפ, ועוד...)
   • הורביץ, הרב שלמה
   • כי תשא פרה
   • הלפרין, הרב חיים
   • פרשת פרה
   • הרב אברהם מרדכי אלתר
   • 2 שיעורים
    (שפת אמת פרה תרל"ה ד"ה מה שקבעו יידיש , ועוד...)
   • וואודרידזש רב
   • 4 שיעורים
    (פרשת תצוה: התעוררות ללימוד ועסק בתורה עם הקדמות מספרי רבותינו מאורי התורה לימוד התורה ומצות התורה הוא חוק בלי טעם ואחר יגיעה וממית עצמו עליה מגלין לו מן השמים טעמי ומתיקות התורה הכנה לפרשת פרה, ועוד...)
   • וינגרטן, הרב פישל זצל
   • 10 שיעורים
    (כי תשא פרה תרנט, ועוד...)
   • זילבר, הרב מיכל
   • פרשת כי תשא פרשת פרה
   • זילבר, הרב מרדכי
   • 5 שיעורים
    (חזרה שלש סעודות כי תשא פרה, ועוד...)
   • זקבך, הרב מנחם
   • חטא העגל קורונה
   • טוסיג, הרב אהרן
   • פרשת פרה הילולא רבי אלימלך מליזנסק
   • טרוביץ, הרב בצלאל
   • 2 שיעורים
    (פרשת פרה, ועוד...)
   • יאוואזשנא, הרב טודרוס זילבער אבד
   • הלכות פרה אדומה ועניני שבת פרה
   • לברון, הרב יצחק מרדכי
   • 12 שיעורים
    (361 פרשת פרה ו החודש תשע, ועוד...)
   • לעוו, הרב שמעיה
   • 6 שיעורים
    (פרשת פרה הילולא דרבי אלימלך, ועוד...)
   • סנה, הרב בן ציון
   • פרשת פרה
   • ספינקא
   • פרשת פרה
   • פולק, הרב דוד
   • פרשת פרה
   הצג עוד