Kol Halashon Online Torah Shiurim ISRAEL: 03-6171111 USA: 718-5215231 UK: 208-1917000
Sunday 07 March 2021 | כ"ג אדר תשפ"א
חיפוש קולי
 • Moed - Parshas Para

  Show/Hide Moadim List

  Enter a subject in the Moed: Or select a topic:
  Shiur Length:
   • הרב שלום מייקוף
   • Parshas Para
   • הרב זאב מאור
   • Parshas Para
   • הרב זאב אייזנשטיין
   • פרשת כי תשא תשפא
   • פולק, הרב דוד
   • Parshas Para
   • Pincus, Harav Shimshon Dovid ztl
   • Parshas Para
   • Barnes, Harav Shalom
   • Parshas Para
   • Yudelevitz, Harav Shabsai zt"l
   • 2 Shiurim
   • Ades, Harav Yaakov
   • Parshas Para
   • Ahrnson, Harav Israel Yehuda
   • Parshas Para
   • Amarmi, Harav Eyal
   • 2 Shiurim
   • Atia, Harav Alon
   • Parshas Para
   • Beeri, Harav Michael
   • Parshas Para
   • Ben-Porat, Harav Yosef
   • 2 Shiurim
   • Benvenishti, HaravYaakov
   • 2 Shiurim
   • Biderman, Harav Elimelech
   • Parshas Para
   • Blau, Harav David Moshe
   • הפטרת פרשת פרה הטהרה וחוסר הידיעה
   • Boier, Harav Yerachmiel
   • Parshas Para
   • Boyer, Harav Shloma
   • 6 Shiurim
   • Brisk, Harav Yehoshua Chaim
   • Parshas Para
   • Cohen, Harav Yitzchak
   • 2 Shiurim
   • Dermer, Harav Eliyahu
   • 10 Shiurim
   • Diskin, Harav Eliyahu
   • 18 Shiurim
   • Domb, Harav Yonoson Shraga
   • Parshas Para
   • Dunner, Harav Yehuda Arye
   • Parshas Para
   • Dvir, Harav moshe
   • Parshas Para
   • Erlange, Harav Sender zt"l
   • 3 Shiurim
   • Erlanger, Harav Menachem
   • 2 Shiurim
    (שיחה בענין פרשת פרה, ועוד...)
   • Estreicher, Harav Shamai
   • 3 Shiurim
   • Feinstein, Harav Chaim
   • Parshas Para
   • Gold, Harav Menashe
   • 2 Shiurim
   הצג עוד